Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid voor persoonlijke gegevens (hierna het privacybeleid genoemd) is van toepassing op alle informatie die de Poppersmag Online Store biedt,

die zich op de domeinnaam bevindt, kan de gebruiker bereiken tijdens het gebruik van de website van de online winkel, programma’s en producten van de online winkel.

1. DEFINITIE VAN VOORWAARDEN

1.1 De volgende voorwaarden worden gebruikt in dit privacybeleid:

1.1.1. “Website Beheer van de Online Store (hierna te noemen Website Beheer)” – bevoegde medewerkers voor sitebeheer, optredend namens Seven Street LLC, die de verwerking van persoonsgegevens organiseren en (of) uitvoeren, evenals het doel van verwerking van persoonlijke gegevens, persoonlijke gegevens bepalen gegevens die moeten worden verwerkt, acties (bewerkingen) die met persoonlijke gegevens worden uitgevoerd.

1.1.2. “Persoonlijke gegevens” – alle informatie met betrekking tot direct of indirect bepaald of vastgesteld door een persoon (onderwerp van persoonlijke gegevens).

1.1.3. “Persoonlijke gegevensverwerking” – elke actie (bewerking) of reeks acties (bewerkingen) die wordt uitgevoerd met behulp van automatiseringstools of zonder het gebruik van dergelijke hulpmiddelen met persoonlijke gegevens, waaronder verzameling, opname, systematisering, accumulatie, opslag, verfijning (update, wijziging), extractie, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, schrapping, vernietiging van persoonlijke gegevens.

1.1.4. “Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens” is een vereiste voor de Operator of een andere persoon die toegang heeft gekregen tot persoonlijke gegevens om verspreiding ervan te voorkomen zonder toestemming van het subject van persoonlijke gegevens of de beschikbaarheid van andere juridische gronden.

1.1.5. “Gebruiker van de website van de online winkel (hierna” gebruiker “) – een persoon die toegang heeft tot de site via internet en via de website van de online winkel.

1.1.6. “Cookies” is een klein stukje gegevens dat wordt verzonden door een webserver en wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker, die de webclient of webbrowser telkens naar de webserver verzendt in een HTTP-verzoek wanneer hij probeert de pagina van de betreffende site te openen.

1.1.7. “IP-adres” – een uniek netwerkadres van een knooppunt in een computernetwerk dat is opgebouwd via IP.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Het gebruik van de website van de gebruiker door de gebruiker betekent acceptatie van dit privacybeleid en de voorwaarden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker.

2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van het Privacybeleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de website van de online winkel.

2.3 Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van de Poppersmag Online Store. De online winkel heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden waarnaar de gebruiker de links op de website van de Online Store kan volgen.

2.4. Het sitebeheer controleert niet de juistheid van persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker van de site van de online winkel.

READ  Intieme smeermiddelen en smeermiddelen om te kopen

3. VOORWERP VAN PRIVACYBELEID

3.1. Dit Privacybeleid bepaalt de verplichtingen van de Administratie van de website van de online winkel voor het niet vrijgeven en waarborgen van de privacybescherming van persoonlijke gegevens die de Gebruiker verstrekt op verzoek van de Administratie van de site bij registratie op de website van de online winkel of bij het plaatsen van een bestelling om de Goederen te kopen.

3.2. De persoonlijke gegevens die voor verwerking onder dit Privacybeleid zijn toegestaan, worden door de Gebruiker verstrekt door het invullen van het registratieformulier op de Website van de online winkel van Poppersmag in het afrekengedeelte en bevatten de volgende informatie:

3.2.1. achternaam, naam, familienaam van de Gebruiker;

3.2.2. het telefoonnummer van de gebruiker;

3.2.3. e-mailadres (e-mail);

3.2.4. het afleveradres van de goederen;

3.2.5. woonplaats van de gebruiker.

3.3. De online winkel beschermt gegevens die automatisch worden verzonden tijdens het bekijken van advertentieblokken en bij het bezoeken van pagina’s waarop een statistisch systeemscript (“pixel”) is geïnstalleerd:

IP-adres;

informatie uit cookies;

Privacybeleid

informatie over de browser (of een ander programma dat toegang geeft tot display-advertenties);

toegangstijd;

het adres van de pagina waar het advertentieblok zich bevindt;

verwijzer (adres van de vorige pagina).

3.3.1. Als u cookies uitschakelt, kan dit ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot gedeelten van de online winkelsite waarvoor autorisatie is vereist.

3.3.2. De online winkel verzamelt statistieken over de IP-adressen van zijn bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om technische problemen te identificeren en op te lossen, om de wettigheid van financiële betalingen te controleren.

3.4. Alle andere persoonlijke gegevens die hierboven niet zijn vermeld (aankoopgeschiedenis, gebruikte browsers en besturingssystemen, enz.) Zijn onderhevig aan veilige opslag en non-proliferatie, behalve zoals bepaald in de alinea’s. 5.2. en 5.3. van dit privacybeleid.

4. DOEL VAN COLLECTIE VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

4.1. Persoonlijke gegevens van de gebruiker Beheer van de site van de online winkel kan gebruiken om:

4.1.1. Identificatie van de gebruiker geregistreerd op de website van de online winkel voor het plaatsen van een bestelling en (of) het aangaan van een contract voor de verkoop van goederen met een externe methode met Poppersmag.

4.1.2. De gebruiker toegang verlenen tot gepersonaliseerde bronnen van de website van de online winkel.

4.1.3. Feedback opbouwen met de gebruiker, waaronder het verzenden van meldingen, vragen over het gebruik van de website van de online winkel, het leveren van diensten, het verwerken van verzoeken en verzoeken van de gebruiker.

4.1.4. Bepaal de locatie van de gebruiker om de beveiliging te garanderen, fraude te voorkomen.

4.1.5. Bevestiging van de juistheid en volledigheid van persoonlijke gegevens verstrekt door de gebruiker.

4.1.6. Maak een account om aankopen te doen, als de gebruiker ermee heeft ingestemd om een ​​account aan te maken.

READ  Spanish Gold Fly - beoordelingen, instructies en prijs

4.1.7. Meldingen van de website Gebruiker van de online winkel over de status van de bestelling.

4.1.8. Verwerking en ontvangst van betalingen, bevestiging van belasting- of belastingvoordelen, betwisting van de betaling, bepaling van het recht op een kredietlimiet door de gebruiker.

4.1.9. De gebruiker voorzien van effectieve klant- en technische ondersteuning in geval van problemen met betrekking tot het gebruik van de website van de online winkel.

4.1.10. De gebruiker zijn toestemming geven, productupdates, speciale aanbiedingen, prijsinformatie, nieuwsbrieven en andere informatie namens de online winkel of namens de partners van de online winkel.

4.1.11. Implementatie van promotionele activiteiten met toestemming van de gebruiker.

4.1.12. Toegang verlenen aan de gebruiker tot de websites of diensten van de partners van de online winkel om producten, updates en diensten te verkrijgen.

5. METHODEN EN VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

5.1. De verwerking van persoonlijke gegevens van de Gebruiker vindt plaats zonder tijdslimiet, op enige legale manier, inclusief in de informatiesystemen van persoonsgegevens met behulp van automatiseringstools of zonder het gebruik van dergelijke hulpmiddelen.

5.2. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de sitebeheerder het recht heeft om persoonlijke gegevens door te geven aan derden, met name koeriersdiensten, postorganisaties en telecommunicatiebedrijven, uitsluitend om te voldoen aan de bestelling van de gebruiker die op de website van de online poppersmag-winkel is geplaatst, inclusief de levering van de goederen.

5.3. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen alleen worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten van de Russische Federatie op de gronden en op de manier die is vastgelegd in de wetgeving van de Russische Federatie.

5.4. In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, informeert de sitebeheerder de gebruiker over het verlies of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

Privacybeleid

5.5. De sitebeheerder neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen tegen onwettige of onopzettelijke toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, verspreiding, evenals tegen andere illegale acties van derden.

5.6. Het sitebeheer en de Gebruiker nemen alle noodzakelijke maatregelen om verlies of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door het verlies of de openbaarmaking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te voorkomen.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

6.1. Gebruiker moet:

6.1.1. Geef informatie over persoonlijke gegevens die nodig zijn om de website van de online winkel te gebruiken.

6.1.2. Update, vul de verstrekte informatie over persoonlijke gegevens aan in geval van wijziging van deze informatie.

6.2. Het sitebeheer is verplicht om:

6.2.1. Gebruik de verkregen informatie uitsluitend voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in clausule 4 van dit privacybeleid.

6.2.2. Om de opslag van vertrouwelijke informatie in het geheim te garanderen, niet om te onthullen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, en niet om de overgedragen persoonlijke gegevens van de gebruiker te verkopen, uit te wisselen, te publiceren of openbaar te maken, behalve op p. 5.2. en 5.3. dit privacybeleid.

READ  Generieke Levitra (Vardenafil) kopen - instructie, beoordeling, recensies, prijs, actie, dosering, recept

6.2.3. Neem voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen in overeenstemming met de procedure die normaal wordt gebruikt om dit soort informatie te beschermen in bestaande zakelijke transacties.

6.2.4. Het blokkeren van persoonlijke gegevens met betrekking tot de betreffende Gebruiker, vanaf het moment van het verzoek of verzoek van de Gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger of bevoegde instantie voor de bescherming van de rechten van proefpersonen van persoonsgegevens voor de periode van verificatie, in het geval van detectie van onbetrouwbare persoonlijke gegevens of illegale acties.

7. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE PARTIJEN

7.1. De websitebeheerder, die zijn verplichtingen niet is nagekomen, is aansprakelijk voor verliezen die de gebruiker heeft geleden in verband met het onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie, tenzij anders bepaald in de leden. 5.2., 5.3. en 7.2. dit privacybeleid.

7.2. In geval van verlies of openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie, is de Sitebeheerder niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:

7.2.1. Werd openbaar domein vóór het verlies of de bekendmaking ervan.

7.2.2. Het werd van een derde partij ontvangen voordat het werd ontvangen door de sitebeheerder.

7.2.3. Het werd onthuld met toestemming van de gebruiker.

8. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

8.1. Voorafgaand aan het indienen van een rechtszaak in geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de gebruiker van de online winkellocatie en de sitebeheerder, is het verplicht om een ​​claim in te dienen (een schriftelijk voorstel voor een vrijwillige regeling van het geschil).

8.2 De ontvanger van de claim binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de claim, zal de eiser schriftelijk op de hoogte brengen van de resultaten van de tegenprestatie van de claim.

8.3. Als een overeenkomst niet wordt bereikt, wordt het geschil doorverwezen naar de gerechtelijke autoriteit in overeenstemming met de huidige wetgeving van de Russische Federatie.

8.4. De huidige wetgeving van de Russische Federatie is van toepassing op dit privacybeleid en de relatie tussen de gebruiker en de sitebeheerder.

9. AANVULLENDE VOORWAARDEN

9.1. Het websitebeheer heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder de toestemming van de gebruiker.

9.2. Een nieuw Privacybeleid wordt van kracht vanaf het moment dat het op de Website van de online winkel wordt geplaatst, tenzij anders bepaald in de nieuwe editie van het Privacybeleid.

9.3. Alle suggesties of vragen over dit privacybeleid moeten worden gerapporteerd via de contactgegevens van de online winkel of via het feedbackformulier

9.4. Het huidige privacybeleid is te vinden op http://www.poppersmag.com/privacy-policy.

Bijgewerkt op 11 oktober 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *